0

Få hjælp til at lukke selskab

Annonce

 

Legal Desk kan nemt og billigt hjælpe dig med at lukke dit kapitalselskab med en såkaldt betalingserklæring – hjælpen inkluderer både afmeldelse af pligter, indhentelse af skattekvittance og meget andet.

 

 

Hvad er mine muligheder?

Der er flere forskellige muligheder for at lukke et selskab. Hvis nedlukningen sker frivilligt, sker det ved en såkaldt betalingserklæring eller ved likvidation. Hvis man derimod tvinges til at lukke selskabet, er der tale om tvangsopløsning. 

 

 

Hvad er en betalingserklæring?

En betalingserklæring er en erklæring fra ejeren af et selskab om, at selskabet ønskes opløst. Erklæringen sendes til Erhvervsstyrelsen, som registrerer, at selskabet lukkes.

 

Erklæringen skal underskrives af alle ejere af selskabet. Det indebærer, at der skal være enighed blandt ejerne om at lukke selskabet. Endvidere skal selskabet være et ApS eller et A/S, og der må ikke være gæld i selskabet, hverken til private kreditorer eller til det offentlige.

 

Legal Desk kan hjælpe med at lukke et selskab, når der anvendes en betalingserklæring. Det er også den mest enkle måde at lukke et selskab på.

 

 

Har du gæld?

Hvis dit selskab skylder penge til kreditorer, kan du ikke bruge en betalingserklæring. Dette gælder, uanset om der er tale om forfalden eller uforfalden gæld.

 

Gæld til det offentlige, herunder skat og moms, skal også være betalt.

 

Du skal kunne dokumentere over for Erhvervsstyrelsen, at gælden til det offentlige er betalt. Det gør du ved at indhente en såkaldt skattekvittance. Det er en skatteerklæring fra SKAT, som dokumenterer, at selskabet ikke har gæld til det offentlige.

 

Hvis det senere skulle vise sig, at der stadig er gæld i selskabet, som ikke var kendt på tidspunktet for nedlukningen, hæfter ejerne af selskabet personligt, solidarisk og ubegrænset for gælden. Det betyder, at kreditorerne kan gøre krav på ejernes personlige formuer.

 

 

Har du fortsat aktier i selskabet?
Hvis al gælden er betalt og driften i virksomheden er stoppet, har selskabet ikke flere forpligtelser. Hvis der stadig er aktiver i selskabet, overføres og fordeles disse blandt ejerne.

 

Lad Legal Desk hjælpe dig

Luk selskab gennem Legal Desk – vi hjælper dig med hele processen, så du hurtigt kan komme videre. Vi sørger for det praktiske med at afmelde pligter, indberette til SKAT, indhente skattekvittance og registrere nedlukningen af selskabet hos Erhvervsstyrelsen.

 

For at lukke dit selskab nemt og hurtigt med Legal Desk, skal du udfylde en online formular, hvorefter du modtager et dokument, som du underskriver med NemID.

 

Legal Desk sørger herefter for at afmelde pligter og indhenter skattekvittance fra SKAT.

 

Når dette er gjort, underskriver du betalingserklæringen med NemID, hvorefter vi registrerer nedlukningen af dit selskab hos myndighederne. Når nedlukningen er trådt i kraft, vil du modtage en bekræftelse.

Læs flere indlæg